Bàn 2 cánh mát 1 cánh đông 2m4 Berjaya BS3D2C1F8/Z

Bàn 2 cánh mát 1 cánh đông 2m4 Berjaya BS3D2C1F8/Z của thương hiệu Berjaya/Malaysia hiện là thương hiệu thiết bị lạnh phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam.