Bàn mát Salad Sandwich 2 cánh 825 Berjaya BS2D/SSCF/Z-N

Bàn mát Salad Sandwich 2 cánh 825 Berjaya BS2D/SSCF/Z-N của thương hiệu Berjaya/Malaysia là thương hiệu thiết bị lạnh được dùng phổ biến tại thị trường Việt Nam.