Bàn nửa đông nửa mát 2 cánh 1m5 Berjaya BS2DCF5/Z

Bàn nửa đông nửa mát 2 cánh 1m5 Berjaya BS2DCF5/Z của thương hiệu Berjaya/Malaysia hiện là thương hiệu thiết bị lạnh phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam.