Bàn mát 2 cánh kính 1m8 Berjaya B2D/C6/7-SM – 700 series

Bàn mát 2 cánh kính 1m8 Berjaya B2D/C6/7-SM – 700 series

Giá sản phẩm chưa bao gồm thuế VAT