Bàn mát 2 cánh kính 1m5 Berjaya B2D/C5/600-SM – 600 series

Bàn mát 2 cánh kính 1m5 Berjaya B2D/C5/600-SM

Giá thiết bị chưa bao gồm thuế VAT